Uszczelnienie ścian szczelinowych

Ściana szczelinowa to specjalny system konstrukcyjny, którego jednym z zadań jest zapewnienie wodoszczelności. Stąd też kwestia jego uszczelnienia jest niezwykle istotna. Wyróżniamy tutaj kilka kategorii działań:

  • uszczelnianie tak zwanego zamka, czyli miejsca połączenia ściany szczelinowej z płytą,
  • uszczelnianie sekcji ściany szczelinowej, czyli zamek pionowy,
  • uszczelnianie struktury ścian,
  • uszczelnienie połączenia ściany szczelinowej z oczepem.

 

Trudność tych prac wynika z konieczności każdorazowego dokonania oględzin, w czasie których określa się rodzaj nieszczelności i dobiera się rodzaj materiału iniekcyjnego bezpośrednio na budowie. Uszczelnienie ścian szczelinowych zawsze wykonujemy zgodnie z potrzebami danej izolacji i z wykorzystaniem odpowiednio dobranych technik.

 

Pomalowana ściana

Jak przebiega uszczelnianie ścian szczelinowych?

Uszczelnianie ścian szczelinowych to proces składający się z wielu etapów. Na samym początku konieczne jest ustalenie kierunku wzajemnego ułożenia sekcji. Polega to na określeniu, w jaki sposób jedna ściana zachodzi na drugą. Połączenie musi zostać zamknięte bezpośrednio przed iniekcją. Pozwala to na zabezpieczenie konstrukcji przed wypływaniem żywicy wykorzystywanej do izolacji.

W ścianach szczelinowych wykonuje się również otwory. Muszą one znaleźć się w odpowiednim miejscu, po jednej stronie zamka. Odległość pomiędzy otworami, zwanymi też pakerami, nie może wynosić więcej niż 45 cm. Planujemy dokładne rozmieszczenie poszczególnych punktów, a dopiero później przystępujemy do ich realizacji.

Otwory wykonuje się na taką głębokość, by dostać się do uszczelnienia systemowego. Znajduje się ono zwykle w połowie grubości ściany. Warto znać ten parametr wcześniej, przed rozpoczęciem prac. Z tego powodu naszym pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z przedstawioną dokumentacją, zarówno w przypadku budynków dopiero powstających, jak i tych modernizowanych.

Do uszczelniania ścian szczelinowych najczęściej wykorzystuje się żywicę iniekcyjną. Z podobnych materiałów korzysta się również w przypadku uszczelnień dylatacji. Dobieramy właściwy surowiec do charakterystyki konstrukcji danego budynku. Zanim przystąpimy do realizacji prac, dokładnie planujemy kolejne czynności i wykorzystane materiały.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oferty naszej firmy w zakresie uszczelniania ścian szczelinowych i innych fragmentów budynku zapraszamy do kontaktu.