Uszczelnienie ścian szczelinowych

Ściana szczelinowa to specjalny system konstrukcyjny, którego jednym z zadań jest zapewnienie wodoszczelności. Stąd też kwestia ich uszczelnienia jest niezwykle istotna. Wyróżniamy tutaj kilka kategorii działań:

  • uszczelnianie tak zwanego zamka, czyli miejsca połączenia ściany szczelinowej z płytą,
  • uszczelnianie sekcji ściany szczelinowej, czyli zamek pionowy,
  • uszczelnianie struktury ścian,
  • uszczelnienie połączenia ściany szczelinowej z oczepem.

 

Trudność tych prac wynika z konieczności każdorazowego dokonania oględzin, w czasie których określa się rodzaj nieszczelności i dobiera się rodzaj materiału iniekcyjnego bezpośrednio na budowie. Uszczelnienie ścian szczelinowych zawsze wykonujemy zgodnie z potrzebami danej izolacji i z wykorzystaniem odpowiednio dobranych technik.

Pomalowana ściana