Izolacja powłokowa

Membrana izolacyjna Preprufe

Membrana Preprufe jest to izolacja w arkuszach kompozytowych składająca się z mocnego podłoża z folii HDPE, warstwy łączącej ze świeżą mieszanką betonową w procesie reakcji chemicznej, tworząc jednolitą powłokę, odporną na warunki atmosferyczne. W skład systemu wchodzi membrana: membrana Preprufe (odpowiednio 160/300 R, 250), Preprufe Tape, Bituthene LM, Adcor 500 S dla izolacji płyty dennej oraz izolacja powłokowa Bituthene (4000/8000) dla ścian fundamentowych. Właściwością systemu jest połączenie z nowo układanym betonem, tworząc warstwę, która nie pozwala na migrację wody między izolacją a konstrukcją, tworząc z nią monolit. Membrana jest odporna chemicznie, dlatego może być stosowana w gruntach zawierających różne niekorzystne substancje chemiczne dla samego betonu: węglowodory, radon, dwutlenek węgla, metan oraz agresywne sole gruntowe występujące w zanieczyszczonych miejscach.

Membrany izolacyjne Preprufe mają szerokie zastosowanie w budownictwie, m.in. do uszczelnienia piwnic, izolacji konstrukcji betonowych podziemnych: parkingów, tuneli oraz innych konstrukcji, gdzie wymagana jest wodoszczelność i niezawodna izolacja wodochronna.

 

Instalowanie izolacji w budynku

Izolacje mineralne (szlamy izolacyjne)

Izolacje mineralne, tzw. szlamy izolacyjne są alternatywą izolacji bitumicznych. Są głównie stosowane jako izolacja zbiorników, fundamentów ceglanych, jako warstwa odcinająca, separująca, wszędzie tam, gdzie jest utrudniony dostęp do wykonywania izolacji powłokowych. Izolacje mineralne tworzą ochronę przed wilgocią wsteczną i kapilarną, poprawiając przyczepność. Szlamy izolacyjne stosowane są jako warstwa podkładowa pod wiele produktów, np. grubowarstwowych izolacji bitumicznych, żywic syntetycznych, stref cokołowych poddanych iniekcji, Mają zastosowanie do uszczelnień podziemnych części obiektów budowlanych, uszczelnień kanałów, zbiorników, pokrycia ochronnego powierzchni betonowych, ceglanych, uszczelnienia pomieszczeń mokrych, tarasów, basenów oraz uszczelnienia wewnętrzne ścian piwnic. Spełniają ważną rolę przy wykonywania wtórnych przepon poziomych za pomocą iniekcji ciśnieniowej jako blokada przed nadmiernym upływem materiału iniekcyjnego. Można je stosować przy umiarkowanym negatywnym parciu wody. Izolacje można nakładać w sposób ręczny lub natryskowo za pomocą specjalistycznej pompy.

 

Izolacje bitumiczne  KMB

Bitumiczne izolacje grubowarstwowe od lat z powodzeniem stosowane są do izolacji budowli mających kontakt z gruntem. W zależności od podłoża i miejsca zastosowania należy dobrać odpowiedni rodzaj produktu. W ostatnich czasach coraz większe znaczenie w budownictwie mają renowacje starych budynków oraz wykonanie nowych izolacji na starych podłożach. Idealnie nadają się do nierównych powierzchni, ponieważ mają postać „budyniowej masy” nakładanej na znacząco nierówne podłoże. Izolację można wykonywać ręcznie lub za pomocą specjalnych urządzeń natryskowych.

 

Izolacje bitumiczne samoprzylepne

Izolacje bitumiczne samoprzylepne wykonane są z bitumu polimerowego na folii HDPE. Ogromną zaletą tego systemu jest fakt, iż natychmiast po zastosowaniu jest odporny na deszcz. Stosowane są jako nowa izolacja lub na stare równe podłoże. Służy do izolacji miejsc nienarażonych na stałe działanie promieniowania UV, np. zewnętrzne ściany piwnic, tarasów. Podłoże, na które będzie zastosowana izolacja, nie wymaga wcześniejszego otynkowania, jednakże musi być równe. Izolacja samoprzylepna skraca czas realizacji zadania i nie wymaga dużego nakładu pracy – tym samym w przypadku możliwości zastosowania – skraca czas realizacji.

 

Izolacje EPDM

Membrana EPDM (np. Resitrix SKW) to produkt bardzo wytrzymały, doskonały do uszczelnienia tarasu, balkonu, zbiorników ozdobnych, oczek wodnych. Jest to polimerowe tworzywo sztuczne, odporne na warunki atmosferyczne. Profesjonalnie zastosowany produkt zapewni  doskonałą szczelność na długie lata. Izolacje EPDM są bardzo elastyczne (nawet przy niskich temperaturach) i wytrzymałe (często antykorzenne) – co pozwala na zastosowanie jako izolacja przy projektowaniu zieleni powyżej warstw izolacyjnych bez zastosowania dodatkowych przekładek zabezpieczających. Łączenie izolacji polega na zgrzaniu specjalistycznymi urządzeniami (gorące powietrze), co pozwala łączyć izolacje na długie lata.

 

Uszczelnianie piwnic a poziom wód gruntowych

Piwnice to przestrzenie szczególnie narażone na szkodliwe działanie wilgoci. Przed budową danego obiektu wykonuje się więc pomiary poziomu wód gruntowych. Na tej podstawie można dobrać właściwy typ konstrukcji i zastosowane w niej rozwiązania, które pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa całego budynku. Uszczelnianie piwnic również różni się w zależności od tego, jak wysoko sięgają wody gruntowe. Jeśli mają one znaczny poziom i nie da się zastosować posadowienia konstrukcji wyżej, konieczne jest stworzenie hydroizolacji w formie wanny zewnętrznej. Warto zrobić to już na etapie powstawania budynku. Z czasem modernizacja i dodatkowe uszczelnienie jest bowiem znacznie trudniejsze do wykonania, a także mniej skuteczne.

Natomiast jeśli poziom wód jest bardzo zmienny, najczęściej stosuje się hydroizolację wzmocnioną. Zwykle obejmuje ona dwie warstwy papy i ściankę dociskową. W ten sposób można zapewnić stabilność izolacji, zapobiegając jej samoistnemu zsuwaniu. Papę można stosować zarówno w poziomach, jak i w pionach.

Zdecydowanie najbezpieczniej jest w sytuacji, gdy wody gruntowe na danym terenie mają niski poziom. W ich przypadku uszczelnienie piwnicy przyjmuje formę hydroizolacji powłokowej z masy bitumicznej. Nakłada się ją warstwami w pionach. W poziomach stosuje się natomiast papę zgrzewalną. W naszej firmie możemy zająć się także uszczelnieniem ścian szczelinowych i innych fragmentów budynku.

Brak odpowiedniej izolacji powłokowej piwnicy sprawia, że pomieszczenie jest narażone na przenikanie wody. Często zdarza się więc, że gromadzi się ona na podłodze. Ciecz powoduje również rozwój pleśni i grzybów. Niszczą one konstrukcję budynku, a także zagrażają zdrowiu jego mieszkańców.