Uszczelnienie przejść szczelnych i przepustów

Przejścia szczelne stosuje się wszędzie tam, gdzie rury wodne i gazowe przechodzą przez ściany. Trudność uszczelnienia tego rozwiązania polega zwykle na styku dwóch zupełnie różnych materiałów, dlatego w już istniejących przejściach tego typu niekiedy mogą występować przecieki. Uszczelnienie przejść szczelnych wykonujemy z użyciem sprawdzonych technik i materiałów. Staranne prowadzenie prac zapewnia trwałość wykonanej izolacji. Z wyzwaniami może się również wiązać uszczelnienie przepustów innego typu, np. kablowych, jednak dzięki naszemu doświadczeniu bez trudu radzimy sobie z każdym rodzajem przepustu.

Uszczelniona dziura w ścianie

Uszczelnianie przepustów

Uszczelnianie przejść szczelnych oraz uszczelnianie przepustów dotyczy konstrukcji stosowanych w wielu branżach. Najczęściej te elementy występują w budownictwie podziemnym oraz w bliskim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Dzięki odpowiedniej realizacji tych czynności można czysto i sprawnie przeprowadzić media przez przegrodę, eliminując problem wystąpienia zacieków lub podobnych niedoskonałości. Uszczelnianie przepustów, czyli jeden ze sposobów na osuszanie budynków, to gwarancja bezpiecznej eksploatacji obiektu, niezależnie od jego przeznaczenia. Uszczelnianie przejść szczelnych jest kluczowe w przypadku zakładów produkcyjnych, stacji benzynowych lub innych miejsc, gdzie pojawiają się przewody wodne, gazowe, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.