Skuteczne osuszanie budynków krok po kroku

Kluczem do skutecznego osuszania budynku jest uszczelnienie miejsc przecieków. Zjawisko podciągania kapilarnego jest dość powszechne, zwłaszcza jeśli nie zastosowano izolacji poziomej lub gdy jest ona nieszczelna. Zawilgocone mury tracą wytrzymałość, co może skutkować uszkodzeniem całej konstrukcji budynku.

Jedną z najskuteczniejszych metod osuszania zawilgoconych murów jest iniekcja, która polega na wprowadzeniu materiału uszczelniającego przez uprzednio wywiercone otwory. Iniekt pęczniejąc, skutecznie wypełnia wszystkie szczeliny, dzięki czemu woda przestaje wnikać w mur. Efekt widoczny jest niemal od razu – woda przestaje cieknąć, a ściany zaczynają schnąć. Iniekt wypełnia nie tylko widoczne rysy i spękania, ale także ukryte pory i szczeliny w przylegającej do ściany glebie. Iniekcja sprawdza się również przy wypełnianiu pustek i ubytków w materiałach, które zagrażają stabilności konstrukcji.

Iniekcja ciśnieniowa krok po kroku

Iniekcja jest bezinwazyjną metodą uszczelniania i naprawy konstrukcji. Może być stosowana także od wewnątrz, a więc nie ma potrzeby odkopywania fundamentów w celu ułożenia materiału izolacyjnego. Iniekcja ciśnieniowa to proces wieloetapowy. Najpierw wiercone są otwory, których liczba zależna jest od wielkości ściany i stopnia zawilgocenia, następnie montowane są specjalne lejki, przez który wlewany jest iniekt.

Iniektem najczęściej jest żywica poliuretanowa lub epoksydowa, która po stężeniu zwiększa swoją objętość, szczelnie wypełnia szczeliny i w ten sposób uszczelnia oraz wzmacnia konstrukcję. Przy iniekcji niskociśnieniowej stosuje się parkery plastikowe, a do wprowadzania mieszanek betonowych metodą wysokociśnieniową wykorzystywane są parkery stalowe.