Jakie są rodzaje izolacji powłokowej?

Izolacje powłokowe mają chronić budynek przed zalewaniem i zawilgoceniem w wyniku występowania wód gruntowych oraz powstrzymywać parcie hydrostatyczne. Każda izolacja wodochronna powinna być szczelna i ciągła – w odróżnieniu od izolacji przeciwwilgociowej ma za zadanie chronić przed stałym naporem wody. Izolacje powłokowe mogą być układane w sposób jedno lub wielowarstwowy i wykonywane są z różnych rodzajów materiałów.

Izolacje powłokowe

Wykonujemy następujące izolacje powłokowe:

  • Membrana Preprufe – arkusze kompozytowe na podłożu z foli HDPE, które łączone są ze świeżą mieszanką betonową w wyniku reakcji chemicznej. Izolacja z betonem tworzy monolit.
  • Izolacje mineralne – szlamy izolacyjne będące alternatywą dla mieszanek bitumicznych. Chronią przed wilgocią wsteczną i kapilarną. Nakładane są ręcznie lub natryskowo.
  • Izolacje bitumiczne – są to izolacje grubowarstwowe. Świetnie sprawdzają się przy renowacji i mogą być nakładane na stare podłoża. Dzięki płynnej konsystencji można je stosować także na nierównych powierzchniach.
  • Izolacja bitumiczne samoprzylepne – jest to bitum polimerowy na folii HDPE.
  • Izolacja EPDM – są odporne na bardzo niskie temperatury i nie niszczeją na skutek rozrastania się systemów korzeniowych.

Aby izolacja była szczelna, należy połączyć izolację pionową z poziomą. Rodzaj izolacji zawsze zależny jest od warunków wodno-gruntowych.

Co to jest biała wanna?

Biała wanna jest konstrukcją żelbetową, która wykonywana jest z betonu wodoszczelnego. Kluczowe jest określenie składu mieszanki betonowej oraz sposobu jej ułożenia i zagęszczenia. Betonowanie odbywa się etapami zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Stosuje się także wkładki systemowe z uszczelek pęczniejących, blach, gumy i tulei szalunkowych oraz węży iniekcyjnych.