Czym jest tak zwany system białej wanny i czy warto w niego inwestować?

Odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wnikaniem wody to jedna z najistotniejszych kwestii, wpływająca zarówno na jakość konstrukcji, jak i na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania danego obiektu. Alternatywą dla tradycyjnych systemów hydroizolacji (jak papy, membrany, masy), może być konstrukcja z betonu o określonych właściwościach, nieprzepuszczającego wody. Mowa tutaj o tak zwanej „białej wannie”. Co konkretnie określamy mianem „białej wanny”? Czy to się opłaca?

Czym jest „biała wanna”?

Technologia „białej wanny” to jedna z form izolacji bezpowłokowej konstrukcji żelbetowych. Głównym celem systemu „białej wanny” jest zapewnienie najwyższej klasy wodoszczelności obiektu. Technologia „białej wanny” to ciekawa alternatywa dla izolacji powłokowej, wykorzystywanej powszechnie w nowoczesnym budownictwie. Rolę przegrody dla wody i wilgoci w przypadku „białej wanny” stanowi sam beton – oczywiście odpowiednio dobrany i przygotowany. W połączeniu z odpowiednim systemem uszczelnień i dylatacji, „biała wanna” może pełnić funkcję zarówno uszczelniającą, jak i nośną. Projekt „białej wanny” powinien precyzyjnie określać połączenia wszystkich elementów konstrukcyjnych i montażowych, a także zawierać szczegółowe opisy niwelacji rys skurczowych oraz dokładne opracowanie harmonogramu betonowania.

Zalety „białej wanny”

Wśród najważniejszych zalet „białej wanny” wymienić warto nie tylko stosunkowo niskie koszty (co wiąże się z brakiem konieczności inwestowania w powłokowe izolacje typu ciężkiego), ale też możliwość znacznego skrócenia czasu trwania prac budowlanych (realizacja „białej wanny” możliwa jest nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych). Niewątpliwą zaletą „białej wanny” jest także łatwe zlokalizowanie i usunięcie ewentualnych nieszczelności i rys.