Co zrobić, gdy rura przecieka w miejscu przejścia przez ścianę?

Elementy instalacji grzewczej i wodnej w nowoczesnym budownictwie są ukryte pod warstwą tynku i biegną w ścianach. Takie rozwiązanie wpływa oczywiście na estetykę wnętrz, ale niesie pewne ryzyko związane z przeciekami. Co prawda rury mogą działać niezawodnie przez wiele lat, ale ryzyko powstania rozszczelnienia zawsze istnieje. Do przecieku może dojść w wyniku naszej ingerencji, na przykład podczas remontu. Do rozszczelnienia zwykle dochodzi w miejscach łączeń i na kolankach. W momencie, gdy ruszymy rurą, może na przykład poluzować się gwint. O problemach mogą świadczyć mokre plamy na ścianie.

Gdy tylko zauważymy pierwsze zacieki, należy niezwłocznie zamknąć dopływ wody i na wszelki wypadek także odciąć zasilanie elektryczne. Woda może bowiem dosięgać gniazdek elektrycznych i kabli, co niesie ryzyko porażenia prądem lub zwarcia instalacji. Następnie trzeba wezwać specjalistów.

Na czym polega uszczelnienie przepustów?

Wszędzie tam, gdzie rury wodne przechodzą przez ściany, warto zastosować uszczelnianie przejść szczelnych. Dzięki odpowiedniej izolacji można bezpiecznie przeprowadzić elementy instalacji przez przegrodę i wyeliminować ryzyko pojawienia się przecieku. Przejścia szczelne dokładnie wypełniają przestrzeń pomiędzy rurą a średnicą otworu.

Rozwiązanie to opiera się na zastosowaniu specjalnych uszczelek i pierścieni, przez które przechodzi rura. Zaciśnięte obejmy powodują ucisk uszczelki znajdującej się pomiędzy metalowymi pierścieniami, dzięki czemu przestrzeń pomiędzy przewodem a rurą zostaje szczelnie wypełniona. Szczelinę pomiędzy rurą a średnicą otworu można także wypełnić zaprawą cementową i kitem, który stworzy szczelny pierścień wokół przewodu. Kit w momencie kontaktu z wodą pęcznieje i dokładnie wypełnia przestrzeń.